Rural Resistance

August 2017

Vår 2017-workshop, Rural Resistance, försöker tänka förhållandet mellan dessa två termer: motstånd och landsbygd. Samtidigt som uppmaningen till motstånd skallar som svar på auktoritära, nationalistiska rörelser runt om i världen, vänder vi oss till att studera och kanske utveckla motståndsstrategier som är inneboende i vår konstnärliga praxis. Samtidigt överväger vi vilka motståndsstrategier som finns inom landsbygdssammanhang, och drivkraften mot en existens på landsbygden.

Workshopen var öppen för utövare från både bildkonst och konsthantverk, med syfte att skapa en mötesplats mellan dessa två områden. Workshopen omfattade en kombination av individuella- och samarbetsövningar, presentationer, genomgångar och kollektivt boende.

Deltaggarna hade nyligen tagit examen från Kungliga Konstakademin, Sverige, Konstfack, Sverige, the Royal Danish Academy of Fine Arts, Bergen Academy of the Arts, Norge, the Icelandic Academy of the Arts, the Academy of Fine Arts [KUVA], Finland, Vilnius Academy of the Arts, Litauen, the Art Academy of Latvia och the Estonian Academy of the Arts.


workshops