Rejmyre Art LABs residency program drivs och byggs av artister som svar på våra egna behov och förändrade produktionssätt. Våra bostäder består ofta av en blandning av dedikerad tid för att utveckla idéer och arbete, samarbetsövningar, intensiv peer-kritik, teoretiska diskussionsgrupper, gemensamma måltider och lek.