Retention, dag 1
Retention, dag 2
Retention, dag 3

RETENTION - Erna E Skúladóttir & Karin Blomgren

2019

“Giftiga ämnen som ända fram till sjuttiotalet dumpades bakom Rejmyre glasbruk, sipprar ut i våtmarken nedanför. I alla år har våtmarken hindrat ex. bly och arsenik från att nå sjön Hunn, Rejmyres vattentäkt. Växter kan ta upp gifter i rot, stjälk och blad. Sedimentering, sand och vegetation bidrar till filtreringen och likt en tvättsvamp suger det sanka området upp föroreningarna. Men vad händer om klimatet förändras? Om somrarna blir längre och torrare eller om höstar och vintrar bli väldigt mycket blötare? Vi kan se framför oss en framtid där förändrade förutsättningar kan få denna “tvättsvamp” att släppa ifrån sig sina gifter och på så sätt bli ett hot mot dricksvattnet. I arbetet “Retention” samlas regnvatten upp, leds vidare och används till att måla verket. En del av föroreningen bakom fabriken är tungmetaller som var viktiga för att få fram färger som rött, grönt och blått i glaset.”

Konstnärerna Erna E Skúladóttir (IS) och Karin Blomgren (SE/NO) har arbetat tillsammans under flera år med plats-specifika installationer. De studerade samtidigt vid Bergen Academy of Art and Design, där de tog magisterexamen 2014. Duon har arbetat hela juni månad i Rejmyre och visar nu första steget av sitt projekt.

Rejmyre

Installation artists 2011 - now