Ljudinstallation i hyttan
Högtalare med glasskärvor från produktionen
Sinus-tonerna får glaset att vibrera och klirra

MATTIAS HOFVENDAHL - Wetlands

2019

Mattias Hofvendahl har skapat en ljudinstallation som tar sin utgångspunkt i de föroreningsgrader som uppmätts i våtmarksområdet bakom glasbruket. Verket är uppbyggt av sinus-toner vars vibrationer tillsammans med glaset, som är i placerade i högtalarelementen, skapar en ständigt föränderlig komposition. Installationen är uppbyggd kring produktionen som pågar i hyttan. Mötet mellan dessa två skeenden bidrar till att förkroppsliga verkets intention: att skapa ett icke-kristalliserat rum där glasbrukets historia belyses i nuet men också får möjlighet att följa med in i framtiden. Mattias Hofvendahl är ljud- och videokonstnär bosatt i Linköping och utbildad på Konsthögskolan Valand och Lunnevads Folkhögskola. Han är en av deltagarna i Rejmyre Art Lab´s tre-åriga forskningsprojekt DeTox – Clean it up! där konstnärer reflekterar kring de historiska föroreningarna bakom Reijmyre Glasbruk och den förestående saneringen

Rejimyre Glasbruk

Installation artists 2011 - now