grafiskt tryck på silkespapper
teckning på silkespapper
teckning på silkespapper, grafiskt tryck på silkespapper foto, video
integrerad installation på antikaffären
trycket använt som inslagspapper för glas i antikaffären
foto av fana från arbetarrörelsen i Rejmyre

FRIDA HÅLLANDER - Fabrikens Lunga

2019

Fabrikens lunga utforskar Reijmyre Glasbruks deponi och riktat fokus mot lungan som en del av den mänskliga kroppen och en berättelse om hur gifter lagras både i kropp och mark. Hon återvänder också till arbetarrörelsen och en återblick till hur man tagit strid i Rejmyre, bland annat genom att leta upp och dokumentera en fana från Svenska Fabriksarbetareförbundet Avdelning 376 – Rejmyre (som för närvarande förvaras mellan silkespapper på Norrköpings Föreningsarkiv). Fanan aktualiseras tillsammans med motiv från fabriken och lungan genom fotografier, film och teckning. En del av verket finns som grafiskt tryck på silkespapper för inslagning av glasföremål i Rejmyre Antikaffär. Frida Hållander är konsthantverkare, utbildad på institutionen för Keramik och glas på Konstfack där hon nyligen avlagt en doktorsexamen med arbetet Vems hand är det som gör? i samverkan med HDK – Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Avhandlingen är en praktikbaserad studie som ställer frågor kring konsthantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid.

Rejmyre Antik

Installation artists 2011 - now