Installations at the Reijmyre Glasbruk

Rejmyre Art LAB

Vårt mål och syfte är att skapa en plattform för möten mellan konstnärer, samtidskonst och allmänheten, att testa och utveckla nya modeller för platsberoende konstnärlig praktik, att utforska konstnärens roll i samhället, särskilt inom landsbygdskontexter och att stödja konstnärliga praktiker i skärningspunkten mellan samtidskonst, hantverk och sociala kontexter i samhället.

EMAIL

STAFF and FOUNDERS

Grundare: Sissi Westerberg & Daniel Peltz

Pedagogs for Konstlabbet (youth program):

Cecilia Castro Isabell Nilsson

finansiärerna

Funders logos

Skicka oss ett meddelande?