Everything You Want Was Already Here

Everything You Want Was Already Here

Allt du behövde fanns redan där

Denna forsknings-nod syftar till att utforska konstnärlig praktik i relation till funktionen och effekten av olika modeller av artist-in-residence som konstant placerar konst och konstnärer i nya miljöer och kontexter.

Meeting place
Meeting place
Everything You Want Was Already Here
Everything You Want Was Already Here
Everything You Want Was Already Here
Everything You Want Was Already Here