The dump behind the glass factory

DeTox - Sanera!

Our work will expand the task of clean up to include a deep consideration of the act of cleaning, and of that which is being ‘cleaned up’. In doing so, clean up becomes not just an act of covering over, or moving aside, or shifting out of sight, but a reflection on cleaning as a human [and other than human] activity, and a revaluation of that which was previously deemed valueless.

  • Daniel Peltz, Rejmyre Art Lab research leader

DeTox - Clean Up! kommer att vara vårt research-fokus 2018-2020. Vi kommer att följa den process som initierats av av Länsstyrelsen, vad gäller de historiska föroreningarna kring Reijmyre Glasbruk och hur de ska saneras. Under de närmaste tre åren kommer Rejmyre Art Lab att vara en del i den arbetsgrupp som fått i uppdrag att hantera frågan om föroreningarna. Tillsammans med internationella och svenska/regionala konstnärer bildar vi en konstnärlig forskningsnod som bedriv forskning kring situationen från ett konstnärligt, konceptuellt och formmässigt perspektiv. Vi kommer också att titta på hur man kan hitta kreativa lösningar för att hanterar de restprodukter som produceras i dag, både av industrier och andra mänskliga förehavanden.

The dump behind the glass factory
The dump behind the glass factory
participating artists looking out over the dump during a site visit
participating artists looking out over the dump during a site visit
Map of Rejmyre and the contaminated area with levels, Kristoffer Tejlgaard
Project funders
Project funders
Rui Sasaki