installation in glashyttan
trä, gummimatta, glas från deponin, ledlampa
10 kg glas

HASTI RADPOUR - Out of sight, out of mind

2019

“Mitt verk består av en överdimensionerad slangbella, redo att skjuta iväg en stor glasklump. Inspirationen till verket föddes då jag lyssnade på Sara Erjeby, en av forskarna som gjort markprover och en förstudie av föroreningarna i Rejmyre. Hon talade om olika lösningar för att hantera den förorenade marken. En av dem är att skicka avfallet till ett annat ort där det kan tas om hand på rätt sätt. Denna lösning väckte frågor och funderingar hos mig. Är det så att om vi skickar det vidare till någon annan så är det inte längre vårt ansvar? Lyfts tyngden från våra axlar? Känns det bättre när det är lång ifrån oss? Då kom jag att tänka på denna mening: Out of sight, out of mind!”

Hasti Radpour är konstnär bosatt och verksam i Linköping och utbildad på konsthögskolan i Teheran och på Linköpings Universitet. Typiskt för Hastis konst är en lek med perspektiv och proportioner som utmanar och väcker frågor.

Reijmyre Glasbruk

Installation artists 2011 - now