Events, samtal och workshops

Vissa perioder har vi mycket på gång, särskilt på sommarhalvåret. Alla utställningar och publika presentationer är öppna för allmänheten. Workshops och seminarium kräver i vissa fall registrering. Hör gärna av dig med frågor!

Fabrikens Lunga
 • Fabrikens Lunga
 • 2018-12-08 | Rejmyre Art Labs Center for Peripheral Studies

 • Fabrikens lunga Död; lunga; hand & om löftet

  Vernissage lör 8 dec kl 14.30 Följt av ett publikt samtal mellan Frida Hållander och konstnären Ingela Johansson

  Fabrikens lunga. Död; lunga; hand & om löftet är en utställning av konsthantverkaren Frida Hållander som utforskar Rejmyre Glasbruks 208-åriga. Hållander studerar deponin, tillsammans med övriga deltagare i det konstnärliga forskningsprojektet DeTox – Clean it up!, utifrån den Miljötekniska markutredningen från 2016 som visar att: ”Vuxna och barn som vistas på bruksområdet, gräver i jorden vid ej hårdgjorda ytor eller kanske letar igenom avfallshögar efter kasserade glasprodukter, riskerar utsättas för högre föroreningshalter än de lågrisknivåer som generellt eftersträvas”.

  I sitt arbete med deponin har Hållander riktat sitt fokus mot lungan. Lungan är en del av den mänskliga kroppen – den arbetande lungan. Men lungan kan också metaforiskt stå för fabriken i samhällskroppen, som en metafor för hu rett samhälle är inrättat: dess ekonomi och dess välfärd.

  Hållander anknyter också till en privat berättelse. Hållanders farfar arbetade senare delen av sitt yrkesliv på Limmared glasbruk i Västergötland, efter att tidigare ha arbetat inom textilindustrin. Han dog i lungsjukdomen emfysem, vilket troligen var arbetsrelaterat. Orsaken kan ha varit var glasbrukets sot, kanske dammet från spolmaskinen i textilindustrin, eller andra omständigheter – det är inget som är utrett eller bekräftat. Det som dock kan konstateras är hur materia och stoff sätter sig i kroppar; i lungor. Produktioner får konsekvenser för den mänskliga kroppen – och för vår gemensamma miljö. Här och nu, där och då och in i framtiden. Fabrikens mångåriga deponeringar och de privata berättelserna synliggör därför hur ett flertaliga kraftmätningar är sammanlänkande och att omhändertagandet av kropp och natur hör ihop.

  Genom tecknandet på silkespapperets skörhet, sprödhet och sårbarhet vill Hållander återkoppla till det material som lindas runt varje glasföremål inför transport till konsumenterna – vilket också står i relation till de händer som gör: den hand och den lunga som blåser, till de glasbinderskorna, inlinderskorna och packarna som sveper och ombesörjer glaset. På silkespapperet skildras deponin genom berättelser om kärlek och kamp. På silkespapperet finns även citat och textfragment från ytterligare en vetenskaplig studie från 1981: Mortality in the Swedish glassworks industry av Gun Wingren and Olav Axelson som visar att koncentrationen av mangan, men också krom, nickel, koppar och i viss utsträckning bly och arsenik, återfanns hos glasblåsare och indikerade på ökad risk för cancer och för hjärt- och kärlsjukdomar.

  I tecknandet på silkespapperet återvänder Hållander också till Svenska fabriksarbetareförbundet avdelning 376 – Rejmyre där hon genom att följa det nedtecknade i skrifter och i arkiv uppmanas till att återvända till kampen. Ett historiskt material, ett standar, som visar en organisering i Rejmyre med början 1919; ett standar som nu ligger i arkivet bland osyrat silkespapperet för att bevaras in i framtiden. Standaret och silkespapperet utgör ett material som ställer fler frågor. Hur ska en organisering för ett gemensamt ansvar för våra gemensamma lungor, händer och natur ta form? Hur kan vi inrätta ett löfte om att ombesörja vår gemensamma värld?

  Utställningen har öppet tis-lör kl 11.00-15.00, 8-20 dec 2018 Öppet enligt överenskommelse 2 jan-3 feb 2019

  http://www.fridahallander.se/


Out of mind out of sight by Hasti Radpour
 • Hasti Radpour - Out of mind out of sight
 • 2018-09-01 | Rejmyre

 • Under de närmaste tre åren genomför Rejmyre Art Lab det konstnärliga forskningsprojektet DeTox-Clean it up! där vi bjuder in svenska och internationella konstnärer att arbeta utifrån föroreningarna vid Reijmyre Glasbruk. Med platsen som utgångspunkt utvecklar deltagarna nya projekt som genomförs i Rejmyre. Hasti Radpour är en av de första konstnärerna som deltar i projektet.

  Öppettider: (t.o.m. 2/11) mån-fre 10-16, lör 11-15

  Öppettider: (3/11-2/12) lör 11-15

  Invigning 1 september kl 14.00

  Fredrik Franzén från Finspångs kommun inviger konstverket. I samband med invigningen håller Aldís Ellertsdóttir Hoff ett publikt samtal med konstnären Hasti Radpour där vi får veta mer om konstverket och processen under projektet. Det är också premiär för första delen av dokumentären om projektet DeTox-Clean it up! av filmaren Kenny Karlsson från Rejmyre.

  “Mitt verk består av en överdimensionerad slangbella, redo att skjuta iväg en stor glasklump. Inspirationen till verket föddes då jag lyssnade på Sara Erjeby, en av forskarna som gjort markprover och en förstudie av föroreningarna i Rejmyre. Hon talade om olika lösningar för att hantera den förorenade marken. Bland dem fanns två lösningar som jag intresserade mig för. Den ena var att täcka över den förgiftade marken och det andra var att skicka avfallet till ett annat ort där det kan tas om hand på rätt sätt. De lösningarna väckte frågor och funderingar hos mig. Är det så att om vi inte ser problemet eller om vi skickar det vidare till någon annan så är det inte längre vårt ansvar. Lyfts tyngden från våra axlar? Räcker det att inte se problemet? Känns det bättre när det är lång ifrån oss? Då kom jag att tänka på denna mening: Out of sight, out of mind!”

  Hasti Radpor är bosatt i Linköping och har en magisterexamen från Iranian Art Academy i Teheran.

  Rejmyre Art Lab är en av 20 konstföreningar i Sveriges som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningar landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer. Sveriges Konstföreningar vill med ”Konsten att mötas” skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Konstföreningarna är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har de en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt. Samtidigt som konstföreningarna får möjlighet att presentera intressanta och inspirerande konstnärskap som kan öppna upp föreningarna för nya målgrupper och konstintresserade. ”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med, KRO/KLYS och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” som verkar för att etablera ett nationellt nätverk och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus. Projektet finansieras av PostkodStiftelsen.

  Hasti Radpours medverkan finansieras av projektet Konsten att mötas genom Sveriges Konstföreningar och Postkodstiftelsen

  Projektet stöds av Kulturrådet, Finspångs kommun, Region Östergötland och Folkuniversitetet.


Workshop at Norrköping Art Museum
 • On Site - Workshop
 • 2018-06-30 | Norrköpings konstmuseum & Rejmyre

 • Under två dagar samlas vi för att utforska termen plats-beroende konst genom vår egen praktik, med Rejmyre som utgångspunkt.

  Tider:

  Lördag 31 juni kl 10-16 på Norrköpings Konstmuseum

  Söndag 1 juli kl 10 - 16 i Rejmyre

  Anälan är öppen för bild- och formkonstnärer från alla discipliner. Regionala konstnärer från Östergötland deltar utan kostnad. Kontakta oss för mer information och anmälan!


DeTox - Mixed soil behind the glass factory
 • DeTox
 • 2018-05-05 | Rejmyre

 • Välkommen till en diskussion kring saneringen av den förorenade marken vid glasbruket och en introduktion av det konstnärliga forskningsprojektet DeTox – Clean it up! Lördag 5 maj kl 12.00 under Glasets Dag i Rejmyre.

  Inbjuden till diskussionen är bland annat Sara Erjeby (Fil mag markvetenskap) från WSP som ansvarat för den miljöundersökning som utförts hittills.

  Lördagen 5:e maj är startskottet för projektet, då vi bjuder in till diskussion i lokalen där mässingsbruket tidigare hade sin butik i Rejmyre. Vi ses kl 12.00

  Under de närmaste tre åren genomför Rejmyre Art Lab det projektet DeTox-Clean it up! Tillsammans med en grupp svenska och internationella konstnärer kommer vi att arbeta med ett fristående projekt, parallellt med kommunens arbetsgrupp som fått i uppdrag att hantera frågan om föroreningarna vid Reijmyre Glasbruk. Med platsen som utgångspunkt kommer vi att utveckla projekt som relaterar till situationen. Resultaten kommer att visas i form av plats-specifika konst-installationer i Rejmyre.

  Årets deltagare är: Meri Linna & Saija Kassinen från performance-duon Harrie Liveart (FI), Mattias Hofvendahl (SE), Frida Hållander (SE), Maddie Leach (NZ), Hasti Radpour (SE/IR), Daniel Peltz (SE) & Kristoffer Tejlgaard (DK), Sissi Westerberg (SE)


Seeking an Anything from an uncertain time in the ruins of Rejmyres future, Daniel Peltz
 • Performing Labour
 • 2018-04-07 | Norrköping, Sweden

 • Utställningen på Norrköpings Konstmuseum curerad av Helena Scragg och utformad i nära samarbete med Daniel Peltz som drivit det konstnärliga forskningsprojektet Performing Labour, där 13 konstnärer gick in i rollen som “gästarbetare” på Reijmyre Glasbruk, med uppgift att göra produkter om och genom arbete. Utställningen visar verk av Daniel Peltz, David Larsson och Sissi Westerberg.


a refuge in Rejmyre, Daniel Peltz 2017-18 [architectural proposal by Atelier Kristoffer Tejlgaard]
 • Making refuge
 • 2018-04-04 | Norrköpings konstmuseum

 • Skribenter, bild- och formkonstnärer skribenter inbjuds till en workshop med Ioana Jucan och Daniel Peltz i samband med utställningen Performing Labour. Workshopen skapar en möjlighet för dig att kritiskt och kreativt tänka kring “konsten att erbjuda och ta skydd”.

  Begreppet “tillflykt” knyter här an till flyktingarnas situation i vårt samhälle. Det är också möjligt att tänka på ordet ”tillflykt” i relation till konstens och formområdets socio-ekonomiskt pressade situation och behov av skydd. Som deltagare kommer du att få ta del av nya sätt att förhålla dig till begreppet ”tillflykt”. För att undvika att fastna i abstrakta och vedertagna föreställningar kommer Ioana Jucan och Daniel Peltz därför att introducera dig till begreppet ”performancefilosofi”. Under era tre timmar tillsammans undersöker ni gemensamt vikten av att vägra förenkling och att omfamna historiens mångfald.